Visi:

Menjadi media informasi, kajian, dan pengabdian digital untuk mewujudkan santri yang kritis, berakhlakuk karimah, dan berintelektual.

Misi:

Memberi literatur keislaman yang bersumber dari al-Qur’an dan kitab kuning sebagai bekal keilmuan dan kajian.

Melakukan pelatihan dan diskusi kepenulisan untuk merangsang kepekaan terhadap isu yang beredar dan sebagai kompetensi keilmuan.

Berinovasi dan bertranformasi menyelaraskan dengan relevansi zaman

Tujuan:

Menjadi wadah berproses di bidang jurnalistik sehingga menghasilkan santri jurnalis yang profesional, berintelektual, dan spiritual

Slogan:

“Mengabdi, Mengabadi, Menginspirasi”

Susunan Kru Besongo Online

Pelindung

Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag.

Dr. Hj. Arikhah, M.Ag.

Dr. KH. Muhyar Fanani, M.Ag.

Hj. Tri Wahyuni, M.Ag

Pembimbing

Ustaz M. Badruzzaman, S.Ag.

Ustazah Dina Kamila, S.Pd.

Ustaz Zulfa Cholil, S.Th.i.

Penanggung Jawab

Putri Rizkiyatul

Koordinator Humas dan Informasi

Fauzan Sidiq

Editor

Gigih Kurniawan, M.SI.

Adila Nafiatul Rafian, SH.

M. Aulia Rizal Firmansyah, S.Pd.

Dina Kamalian, S.Pd.

Masrokhatun, M.SI.

Faiq Azmi

Pemimpin Redaksi

Imam Mawardi

Sekretaris

Fiya Faridatul Afidah

Bendahara

Anton Tubagus

Divisi Keredaksian:

Abdul Hanif Fauzi

Nada Syifaur R.

Dewi Musdalifah

Siti Niswatun Khoirilia

Siti Safinatun N.

Ayu Lailatun N.

Rizqita Pratama

Divisi Kajian dan Riset:

Resti Farikha

Azkiyatun D.

Inarotul Laila

Imam Adlan

Divisi Sastra:

Arsyad Siddiq

Muhammad Arbaz Syanif

Siti Muryati

Neng Aneu

Anggota:

Muhammad Raif A.

Hamid Hanafi H.

Nurrohman Fajar A.

Lyna Anifa.

Aura Kalila A.

Salsabiela L. A.

M. Helmi Labib

Khoirul Anam

Amrina Rosyada

Indana Hamuda

Rifda Salsabila

Alfiyatun Nimah

Salma Nuriya K.

Durotul F. A.

Kholifatus S.

Rofiki

M. Haikal Aufan

M. Zubdanil F. T.

Muhammad Solihin

Maghfirotunnisa

Tsania Miratush S.

M. Niltal Amal

Nala Syarifatun N.

Qothrunnada Z.

Syifa Rahmah Vita

Anita Rahma F.

Ahmad Nur Fauzi

Ulya Nurus Saadah

Luluatun F.

Nuzuli Rohmatil

Nabilatus Saadah

M. Azka Ibadillah

M. Ainun Naim

Arkan Zahri

Tissa Aunilla

Niken Pratiwi

Nindia Shofiatun

Manggala Putra S.

A. Haris Sadullah

Rohatin Aulana

Isna Rahmah S.

Tri Hastuti Kusuma

Abdulloh Nauval A.

Nur Maulina M.

Faza Naila F. Z.

Alfi Rahmah R.

Lena Widia Astuti

Zuhhadul Hilmi A.

Maulana Anwar

Acmad Luthfun N.

Aliyah Ramadhani

Rizka Febri M.

Siti Maysaroh

M Fuad Fajri S.

Khilda Athiyyah

Dwi Nur Hasanah

Akmal Rozaq

Litajzia Jaza A. H.

Fadhila Aulia N. A