Bersama Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si, Ketua Umum MUI Jateng setelah Halaqah Maudhuiyyah

CIMG1092