Be-songo.or.id

Patinggempulunging Buwana

(oleh: Ikke Nailul Afifah)

Nalika dalan ora kebak polusi

Nalika bengawan resik lan asri

Mung rasa ayem anyumambrahi

Kang ngambah jeroning ati

Nanging saiki

Ora ana sumambrah ing ati

Mung sumpek ing ati

Ningali kahanan saiki

Nalika mangsa rendheng

Kutho dadi kelem

Bisa uga bakal dadi segara

Wabah penyakit pada teka

Nalika mangsa ketiga

Panase mepe manungsa

Tanduran pada ngapuranta

Merga ora di uri-uri lan direksa

Yen ngono kuwi salahe sapa?

Apa sira kabeh wis rumangsa?

Sejatine lingkungan iku titipan

Kanggo putra wayah kita

Prayogane kedah di uri-uri

Kita kedah ndandani

Hingga dadi alam sejati

Elok, resik, lan suci