Lampiran Surat Keputusan

Nomor            :  21/A/DAFA-BS/II/2016

Tentang           : Susunan Pengurus Pesantren Darul Falah Be-Songo Masa Khidmah 2015-2016

Tanggal           : 16 Jumadil Awwal 1437H/25 Februari 2016 M

———————————————————————

 

SUSUNAN PENGURUS PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BE-SONGO

MASA KHIDMAH 20152016

 1. I.          Pengasuh                                     : Dr. H. Imam Taufiq,M.Ag

Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

Hj. Arikhah, M.Ag

Tri Wahyu Hidayati, M.Ag

 1. II.        Dewan Pembina                         : Ahmad Maftuh, S.Psi.I

Nur I’anah, S.Pd. I

 1. III.      Dewan Etik dan Pertimbangan            

Ketua                                           : Hanita Masithoh

  Imro Atus Soliha

Ulya Elma

Ayu Dewi Azizatun Nisa’

Rikza Rifqianna Inka Milyana

Ayu Fergiana Shoimah

Sri Multiani

Atmimil Khusnayaini

 

 1. IV.     Badan Pelaksana Harian

Ketua Umum                               : Umi Nadhiroh

Ketua I                             : Afidaturrohmawati

Ketua II                            : Nila Kafidhotur Rofi’ah

Ketua III                           : Anisaul Hasanah

Ketua IV                           : Wadzifatu Rohmah

Ketua V                            : Agung Prasetya Hasan

Sekretaris                                    : Isvana Dalaila

Wakil Sekretaris             I                       : Lubna Lailatul Farhan

Wakil Sekretaris             II                      : Auly Naimul Umam

Bendahara Umum                      : Tsani Marzuqotul Ilmiyyah

Bendahara I                     : Utiya Nur Rohmah

Bendahara II                    : Zakiyatul Miskiyah

Bendahara III                   : Ikke Nailul Afifah

Bendahara IV                  : Partiyem

Bendahara V                   : Muhammad Aldian Muzakky

Bidang-Bidang

 1. 1.                                                    Keamanan                                          : Jamalatun Savitri (Koord.)

Farida Yuliani

Dwi Ajar

Najikhatul Muna

Muhammad Bahrul Lawito

Faruq Abdul Baqi

 

 1. 2.                                                    Peribadatan                                       : Durrotul Yatima (Koord.)

Vicky Iffah

Khusnal Fuada Muhtar

Hersy Fujiyanti

 1. 3.                                                    Pendidikan
  1. a.    Ketrampilan                       : Ira Iktaviani
  2. b.   Khitobah, Halaqoh            : Khilyatus Sa’adah (Koord.), Nur Qomarur                              Rohmah

     Pengkajian Kitab               Muhammad Nur Mukhayya, Nakodim, Sirojul Fuad

 1. c.    Perpustakaan                                : Afifatul Iklimah
 2. 4.                                                    Giat Bahasa
  1. a.    Bahasa Inggris                   : Rif’ah Dzawir R, Mutia Nur Azizah,

Muhammad Huzni Refqiani

 1. b.   Bahasa Arab                       : Siti Fatimatuz Zahro’, Nur Ishmah,

Allif Hamdan

 1. 5.                                                    Komunikasi dan Informasi    : Salma Khoirunnisaa’ A (Koord.)

Aisyatul Maghfiroh

Ainal Inayah

Riska Muyassaroh

 1. 6.                                                    Kesenian dan Olahraga         : Nisrina Faradisa (Koord.)

Aulia Laily Rizqina

Reni Kusuma Wardani

Nabil Zuhri

Muhammad Helmi Luthfi Hakim

Ulil Albab

 1. 7.                                                    Koperasi                                              : Fatikah  (Koord.)

Zuraida Himmatul Ulya

Imroatun Khasanah

Ita Marviana

 1. 8.                                                    Rumah Tangga dan Kebersihan        : Siti Nurul Khoiriyah (Koord.)

Nailatul Faizah

Rina Nevi Chowariqoh

Nailul Muna

 

 

 

 

Pengasuh

 

 

 

Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag