Lampiran Surat Keputusan

Nomor             : 29/A/DAFA-BS/X/2016

Tentang           : Susunan Pengurus Pesantren Darul Falah Be-Songo Masa Khidmah 2016-2017

Tanggal           : 8 Muharram 1438 H / 9 Oktober 2016 M

 

SUSUNAN PENGURUS PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BE-SONGO

MASA KHIDMAH 20162017

 

I. PENGASUH

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag

Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

Dr. Hj. Arikhah, M.Ag

Hj. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag

 

II. DEWAN PEMBINA

Dr. H M. Arif Royani, Lc, M.SI

H. Ahmad Tajudin Arafat, M.SI

Miftahul Ulum, S. Pd.I

Ahmad Maftuh, S.Psi.I

Hasan Asy’ari, S.Pd.I

 

III. DEWAN PENDAMPING

Jamalatun Safitri

Nila Khafidatur Rofi’ah

Umi Nadhiroh

Af’idaturrahmawati

Isvana Dalaila

Annisaul Khasanah

Farida Yuliani

Siti Fatimatuz Zahro

Wadzifatu Rohmah

 

IV. BADAN PELAKSANA HARIAN

Ketua Umum        : Nur Qomarur Rohmah

Ketua I                  : Zuraida Himmatul Ulya

Ketua II                 : Ira Iktaviani

Ketua III                : Rif’ah Dzawir Rohmah

Ketua IV                : Aisyatul Maghfiroh

Ketua V                 : Sirojul Fuad

Sekretaris Umum : Zakiyatul Miskiyyah

Sekretaris I           : Mutia Azizah

Sekretaris II          : Auly Naimul Umam

Bendahara Umum: Partiyem

Bendahara I          : Farikha Maulia Rizqi

Bendahara II         : Uli Handayani

Bendahara III        : Siti Nur Ainy

Bendahara IV       : Husnal Fuada

Bendahara V        : Alfin Reza Abdillah

 

V. BIDANG-BIDANG

1. Keamanan

Ikke Nailul Afifah (Koordinator)

Hersy Pujiyanti

Munfaridatur Rohmah

Nur Rokhimah

Zakiyatul Anam

 

2. Peribadatan

Chalimatul Muniroh (Koordinator)

Ulfa Rohmah

Futkhatin Nasiha

M. Nur Mukhayya

 

3. Pendidikan: Muizzatus Sa’adah (Koordinator)

     -Ketrampilan                                             : Adila Nafi’atul Rafian

     -Khitobah, Halaqoh, Pengkajian Kitab   : Firda Izdiana, M. Aldian Muzakky

     -Perpustakaan                                           : Nadia Kusuma Ningrum

 

4. Giat Bahasa: Nur Ismah (Koordinator)

     – Bahasa Inggris      : Siti Rismakhu Afliya, Umi Izzatun Nida

     -Bahasa Arab         : Atirotul Wardah, Naqodim

 

5. Kesenian dan Olahraga

Ainal Inayah (Koordinator)

Nailil Muna

Wilda Alfina

M. Husni Rezqiyani

 

6. Koperasi

Fatikah (Koordinator)

Nailul Muna

Najikhatul Muna

Hasbuna Maulina

Arif Mulyadi

 

7. Rumah Tangga

Elok Rosikhatul Fawazah (Koordinator)

Reny Kusuma Wardani

Atik Nailul Muna

Agung Prasetya Hasan

 

8. Kebersihan

Sri Rahayu (Koordinator)

Siti Amalia Fatmala

Ita Marviana

Noor Laela Latifah

Nabil Zuhri

 

9. Komunikasi dan Informasi

Viky Iffah (Koordinator)

Sri Indah Cahyani

Laely Mulya Ningrum

Muhammad Aniq

 

10. Crew Buletin (Al Qalam) dan Website (be-songo.or.id)

Pembimbing                     : Mukhamad Zulfa, S. Th.I

Penanggung Jawab         : Nur Qomarur Rohmah

Pemimpin Redaksi           : Adila Nafiatul Rafi’an

Sekretaris                         : Nadia Kusuma Ningrum

Bendahara                        : Diva Hiviana Mustavida

Editor                                : Hanita Masithoh, S.Pd

Layouter                           : M. Aldian Muzakky, Naili Rahmawati

Redaktur Pelaksana        : Muizzatus Sa’adah, Ulya Ainun Nadhiroh, Mar’atus Sholihah, Nailul Muna, I’anatul Khoiriyah, Sri Indah Cahyani, Laely Mulya Ningrum, Ulil Albab, Nakodim, M. Nur Mukhayya, Auly Naimul Umam, Sirojul Fuad, David Khasbullah, M. Aniq, M. Badruz Zaman, Shofyan Harisma Almajid, M. Faiq Azmi, Wina Krismaydiawati, Lailatul Maghfiroh, Muhimatun Munawaroh, Elvi Khasanah, Elfrida Nurutstsani, Yella Adillati, Diva Ummi Lutfia.  

Pengasuh

 

 

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag