Lampiran Surat Keputusan

Nomor    : 17/A/DAFA-B9/XI/2014

Tentang  : Susunan Pengurus Pesantren Darul Falah Be-Songo

Masa Khidmah 2014-2015

Tanggal   : 16 Muharrom 1436H/09 Nopember 2014 M

———————————————————————

SUSUNAN PENGURUS PESANTREN DARUL FALAH BE-SONGO

MASA KHIDMAH 20142015

Pengasuh                                            : Dr. H. Imam Taufiq,M.Ag

Dr. Muhyar Fanani, M.Ag

Hj. Arikhah, M.Ag

Dewan Pembina                              : Maftuh

Nur I’anah

 

Ketua Umum                                     : Hanita Masithoh

Sekretaris                                           : Rikza Rifqianna Inka Milyana

Wakil Sekretaris                                Aniqotun Nairuzah

Bendahara Umum                           : Ma’rifatul Ima

 

Dewan Etik dan Pertimbangan

Ketua                                                    : Siti Rohmah

Sekretaris                                            : Laila Fathiya

Anggota                                               : Umu Habibah

Nikmatul Fauzah

Ida Solikhatin

Nurul Adila

Ni’ma Diana Setyowati

Lina Maulida Husna

Dina Kamalia

 

Koordinator Departemen-departemen:

Keamanan                                          : Imro Atus Soliha

Peribadatan                                       : Nilna Rifda

Pendidikan                                         : Umi Nadhiroh

Jamalatun Safitri

Isvana Dalaila

Giat Bahasa

Kesenian dan Olahraga                  : Nisrina Faradisa

Anisbatul Yasiroh

Durrotul Yatima

Siti Nurul Khoiriyah

Komunikasi dan Informasi            : Salma Khoirunnisa’ Arribaath

Aisatul Maghfiroh

Koperasi                                              : Aizatun Nisa’

Ulfiah El Lutfa

Partiyem

Rumah Tangga dan Kebersihan  : Inarotul Ummah

Kepengurusan Ma’had A7

Ketua Asrama                                                                    : Ayu Fergiana Shoimah

Bendahara                                                                          : Khozanatul Asror

Departemen Keamanan                                                               : Alfaeni Hasanah

Departemen Peribadatan                                            : Nilna Rifda

Departemen Rumah Tangga dan Kebersihan       : Amiku Rifkiatun

 

Kepengurusan Ma’had B9

Ketua Asrama                                                                    : Ayu Dewi Azizatun Nisa’

Bendahara                                                                          : Tsani Marzuqotul Ilmiyyah

Departemen Keamanan                                                               : Imro Atus Soliha

Departemen Peribadatan                                            : Latifah Istiqomah

Departemen Rumah Tangga dan Kebersihan       : Inarotul Ummah

Kepengurusan Asrama B5

Ketua Asrama                                                                    : Sri Multiani

Bendahara                                                                          : Wadzifatur Rohmah

Departemen Keamanan                                                               : Atmimil Khusnayaini

Departemen Peribadatan                                            : Najikhatul Muna

Departemen Rumah Tangga dan Kebersihan       : Siti Nurul Izzah

Kepengurusan Ma’had C9

Ketua Asrama                                                                    : Ulya Elma

Bendahara                                                                          : Annisaaul Hasanah

Departemen Keamanan                                                               : Fatimatuz Zahro

Departemen Peribadatan                                            : Arih Wildania

Departemen Rumah Tangga dan Kebersihan       : Dwi Ajar

 

 

Pengasuh

 

 

 

Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag