Berita

PSB

Sepucuk Pesan

Source Pinterest

Tentang apayang kami abdikan sebagai bentuk khidmah padamu
Takkan cukup sejuta khidmah untuk membalaskan jasamu

Engkau digugu anak didikmu
Ditiru dari tingkah lakumu
Membersamai dengan hati
Tanpa ada dalih unjuk gigi

Murobbi sebagai pahlawan
Lirobbi sebagai tujuan
Takkan habis sudah doa ini kan slalu terpanjat wahai guruku

Sebagai bentuk balasku dari doaku juga khidmahku
Terima kasih kepadamu guruku
Untaian doaku selalu menyertaimu

Ya Rabb…

Karunialah Guruku Dalam Lindungan Mu

Semoga Berkah akan Selalu.

 

Oleh :  Abdus Salam Bariklana (Santri Darul Falah Besongo Semarang dan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang)